We use cookies to ensure that we provide you with the best experience of our site. If you continue to browse our website we will assume that you are happy to receive cookies.
To learn more about how they are used please view our Privacy Notice. [X]
select
select

Sociale Bedrijfsverantwoordelijkheid

ZORG DRAGEN VOOR DE TOEKOMST VAN ONZE OMGEVING

SOCIALE BEDRIJFSVERANTWOORDELIJKHEID
ZORG DRAGEN VOOR DE TOEKOMST VAN ONZE OMGEVING

'‘Corporate Citizenship’ is voor vele bedrijven gewoon een andere, ronkende term om mee op de proppen te komen. Voor Maxell is het een concept dat iedere activiteit schraagt die wij ondernemen.

Maxell is ervan overtuigd dat bedrijfsactiviteiten moeten worden gevoerd zodat die een positieve invloed hebben op de wereld waarin we leven. Voor ons betekent dit een volledig engagement om milieuproblemen aan te pakken en alle mogelijke invloeden die onze activiteiten op onze omgeving kunnen hebben tot een minimum te herleiden. Hiertoe heeft het bedrijf een aantal MilieuPromotieKantoren opgericht, die worden geëxploiteerd in samenwerling met onze productie- en handelsactiviteiten. Hun taak bestaat erin om het beleid voor milieubescherming dat door Maxell wordt gevoerd te versterken, en om nieuwe manieren te promoten om onze activiteiten uit te voeren in harmonie met de wereld rondom ons.

Dit beleid rust op vier pijlers:
• Alle productieactiviteiten moeten rekening houden met het milieu
• Een engagement om producten te maken die milieuvriendelijk zijn 
• Samenwerking met de plaatselijke overheden
• Milieumanagement dat deze drie principes actief promoot en streeft om deze principes onderling harmonieus op elkaar af te stemmen.

Deze normen worden constant herzien, omdat wij ernaar streven om te beantwoorden aan nog striktere doeleinden wat betreft emissiewaarden en om de milieu-impact tot een minimum te herleiden.

Onze aanpak is gestoeld op het idee om onze klanten een efficiënte service van hoogstaande kwaliteit te leveren, die aanpasbaar is en steeds inspeelt op veranderende noodwendigheden, met het oog op continue verbetering. Wij nemen sociale bedrijfsverantwoordelijkheid en veiligheid ernstig.

Maxell Europe wordt regelmatig aan een audit onderworpen en ontving een goedkeuringscertificaat van Lloyd's Register Quality Assurance voor het volgen van het milieubeleidsysteem: ISO 14001:2004.

Klik hier om ons Milieubeleid te bekijken